Detektyw a dyskrecja i lojalność wobec klienta

Czy detektyw ma obowiązek lojalności i dyskrecji w trakcie wykonywania zlecenia?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy zacytować przepisy Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych:

  • Art.6. Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art.2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.
  • Art.12.1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa wart. 2ust. 1.
  • Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa wart. 2ust. 1.
  • Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego. 

Powyższy akt prawny w sposób dosyć jasny wskazuje więc, iż lojalność i dyskrecja jest prawnym obowiązkiem detektywa w trakcie realizacji zlecenia

Kto może zwolnić detektywa z obowiązku zachowania tajemnicy zlecenia?

W praktyce tylko Sąd lub Prokuratura może zwolnić detektywa z obowiązku zachowania szczegółów zlecenia w tajemnicy. Oczywiście z takiego obowiązku może również zwolnić detektywa sam zleceniodawca. Czu jednak wszyscy detektywi stosują się do obowiązujących zasad?

Czy zdarzają się przypadki łamania zasad lojalności i dyskrecji?

Niestety jak w każdej innej grupie zawodowej, podobnie i w przypadku środowiska związanego z detektywistyką zdarzają się tak zwane „czarne owce”. Może niezbyt częstym, ale jednak spotykanym zjawiskiem na polu usług detektywistycznych jest bezprawne i nielojalne sprzedawanie uzyskanych informacji czy uzyskanego materiału stronie, której te materiały dotyczą. 

Wyobraźmy sobie sytuację zdrady małżeńskiej w której stroną zdradzającą jest dobrze zarabiający małżonek, a zleceniodawcą nieco mniej majętna żona. Wynajęty przez Nią prywatny detektyw uzyskuje materiał foto/wideo bezsprzecznie potwierdzający zdradę małżonka. Czy ten małżonek zdając sobie sprawę z dużego ryzyka orzeczenia w Sądzie jego winy, a co za tym idzie uzyskania w tym samym Sądzie niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć finansowych, nie będzie zainteresowany „odkupieniem” od detektywa wspomnianego materiału i „zakneblowaniem” mu ust za pomocą gratyfikacji finansowych?

Opisana powyżej sytuacja w sposób najlepszy obrazuje, jak ważnymi elementami w pracy detektywa są jego dyskrecja oraz lojalność i uczciwość względem zleceniodawcy. Wynajęcie detektywa pozbawionego takich cech jest więc bezcelowe, i może narazić klienta wyłącznie na straty finansowe. 

Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych firm detektywistycznych!

Czy ten post był pomocny?

Average rating 5 / 5. 2

Bądź pierwszym, który oceni!

admin

Leave your message

Zobacz również

Poprzedni post

← Na czym polega wywiad gospodarczy?

Następny post

Ile kosztuje wynajęcie prywatnego detektywa? →