Kto to jest detektyw?

Detektyw to osoba posiadająca licencję wydaną przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, upoważniona do wykonywania czynności określonych w przepisach prawa jako „usługi detektywistyczne”. 

Co robi detektyw i czym są usługi detektywistyczne?

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

  1.  w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
  2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach
  3. a także bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
  4. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
  5. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
  6. poszukiwanie mienia;
  7. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

Jak detektyw zdobywa informacje?

Najczęstszą forma zdobywania informacji przez detektywa jest obserwacja osobowa, nazywana potocznie „śledzeniem”. W trakcie takiej obserwacji detektyw wykonuje nagrania wideo oraz zdjęcia, którymi dokumentuje miejsca, spotkania czy sytuacje, w jakich uczestniczy osoba obserwowana. Prywatny detektyw ma prawo prowadzić takie czynności bez wiedzy i zgody osób których one dotyczą. W trakcie prowadzenia takiej czynności ważna jest umiejętność „wtapiania się w tłum”, czyli pozostawania niezauważonym. Wymaga ona odpowiedniego ubioru, wyglądu i zachowania ze strony detektywa. 

W nieco inny z reguły sposób detektyw uzyskuje informacje w trakcie prowadzenie wywiadu detektywistycznego, wywiadu gospodarczego czy też ustaleń majątkowych lub poszukiwań. W takich przypadkach doświadczona firma detektywistyczna kładzie większy nacisk na obserwację miejsc, wykonanie tak zwanego „białego wywiadu” w sieci Internet, czy też prowadzenie odpowiednio ukierunkowanych rozmów bezpośrednich. Ogromne znaczenie ma tu doświadczenie prywatnego detektywa, bez którego nie jest on w stanie uzyskać żądanych informacji, czy dotrzeć do odpowiednich źródeł i baz danych. 

Czy detektyw posiada obowiązki i zakazy?

W trakcie poszukiwania skutecznej i dobrej agencji detektywistycznej warto zwrócić uwagę na to, co proponuje nam taka firma i czy zaproponowane czynności są legalne. Działającemu legalnie detektywowi nie wolno stosować środków technicznych zarezerwowanych dla odpowiednich służb, jak na przykład lokalizatory GPS czy podsłuchy. Nie wolno przełamywać zabezpieczeń poczty internetowej czy internetowych komunikatorów. Tak zdobyte przez detektywa informacje nie mogą stanowić w świetle prawa dowodu w Sądzie, jak też nie mogą być użyte oficjalnie przy prowadzeniu różnego rodzaju rozmów negocjacyjnych. 

Detektyw w trakcie swojego działania zobowiązany jest ponadto do okazywania na żądanie posiadanej licencji, przestrzegania przepisów prawa, zachowania należytej staranności i rzetelności, a także do zachowania w tajemnicy źródeł informacji i okoliczności sprawy. 

Podsumowując powyższe informacje dochodzimy do prostego wniosku: Ciężko zostać dobrym detektywem i skutecznie zdobywać informacje, bez znajomości przepisów prawa.

Czy ten post był pomocny?

Average rating 5 / 5. 1

Bądź pierwszym, który oceni!

admin

Leave your message

Zobacz również

Poprzedni post

← Czy mój partner mnie zdradza? - Porady detektywa

Następny post

Jak zostać detektywem? →