Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy służy rzetelnej ocenie wiarygodności przyszłych partnerów handlowych. Polega na pozyskiwaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw. Często wywiad gospodarczy mylnie kojarzy się Nam z czynnościami nielegalnymi. Mylony jest ze szpiegostwem gospodarczym, należy jednak zaznaczyć iż czynności podejmowane w ramach wywiadu gospodarczego są całkowicie zgodne z prawem

Kiedy przyda się wywiad gospodarczy?

Będąc odpowiedzialnym za własną firmę nie chcemy narażać jej na straty poniesione przez nieuczciwych kontrahentów. Stawiamy na rozwój firmy , by ta miała szansę zdobyć przewagę konkurencyjną. W takim celu często należy się zapoznać z sytuacją na rynku co umożliwia nam wywiad gospodarczy.

Wywiad gospodarczy przyda nam się gdy chcemy sprawdzić uczciwość kontrahenta ,ocenić ryzyko inwestycyjne, uniknąć strat, niewłaściwej współpracy lub sprawdzić mocne i słabe strony danego przedsiębiorstwa. Posłuży nam również w przypadku gdy chcielibyśmy poznać sytuacje na rynku, określić strategię przedsiębiorstwa czy zdobyć przewagę konkurencyjną. 

Kategorie wywiadu gospodarczego

Wywiad gospodarczy , na podstawie informacji jakie chcemy uzyskać, możemy podzielić na dwie kategorie:

 • Wywiad wszechstronny– są to ogólne działania podjęte na rzecz wywiadu. Nie są ukierunkowane na konkretny cel firmy konkurencyjnej bądź kontrahenta. Nie ma zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych. Ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat sytuacji danej firmy.
 • Wywiad ukierunkowany– jest ukierunkowany na konkretny cel.

Możemy również podzielić go na podstawie sposobu pozyskiwania informacji:

 • Wywiad biały – jest pozyskiwaniem informacji w sposób zupełnie legalny i jawny , nie dotyczy informacji chronionych w jakikolwiek sposób.
 • Wywiad szary– celem są wszelkie informacje niejawne. Detektywi często balansują na granicy prawa w celu zdobycia konkretnych informacji.

Jakie dane zbiera wywiad gospodarczy?

 • bilans,
 • przegląd i analizę akt spółek
 • skład zarządu i rady nadzorczej spółki wraz z powiązaniami osobowymi,
 • strukturę własności,
 • dane o zatrudnieniu,
 • powiązania kapitałowe spółek,
 • posiadane ruchomości i nieruchomości,
 • sprzedane nieruchomości,
 • wypłacalność,
 • dane o moralności płatniczej (terminowe płatności),
 • dane rejestrowe firmy,
 • ocenę aktualnej kondycji finansowej firmy,
 • historię kondycji finansowej,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • wnioski o upadłość lub likwidację firmy,
 • dane o posiadanym majątku.

Wywiad gospodarczy to potężne narzędzie dzięki któremu jesteś w stanie uchronić firmę przed stratami, wyprzedzić konkurencję czy też zablokować jej nieuczciwe działania. 

Nie bój się sięgnąć po to sprawdzone i skuteczne narzędzie. Zapraszamy do kontaktu z naszą agencją detektywistyczną.

Czy ten post był pomocny?

Average rating 5 / 5. 1

Bądź pierwszym, który oceni!

admin

Leave your message

Zobacz również

Poprzedni post

← Jak zostać detektywem?

Następny post

Detektyw a dyskrecja i lojalność wobec klienta →