Oferta

Oferta dla klientów indywidualnych:

 • Weryfikacja wierności małżonka/partnera oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego zdrady
 • Obserwacje osób i miejsc
 • Ochrona osobista VIP, a także ochrona mienia
 • Ustalenia dotyczące składników majątkowych (ujawnianie majątku ruchomego i nieruchomego)
 • Wykrywanie podsłuchów
 • Pomoc w sprawach kryminalnych, karnych i cywilnych (ustalanie świadków, nieznanych źródeł dowodowych itp.)
 • Monitoring pojazdów i pomieszczeń
 • Poszukiwania osób
 • Sprawdzanie wiarygodności osób (np.: opiekunka do dziecka, pomoc domowa, korepetytorka, przyszły pracownik)
 • Ustalanie miejsca zamieszkania osób
 • Obserwacja a następnie pomoc pod kątem uzależnień
 • Inne niewyszczególnione

Oferta dla firm:

 • Wywiady gospodarcze
 • Weryfikacja wiarygodności przyszłych kontrahentów i przyszłych pracowników
 • Ujawnianie i zbieranie dowodów w sprawach nieuczciwej konkurencji
 • Obserwacja wskazanych osób, miejsc czy monitoring pojazdów
 • Ustalenia składników majątkowych dłużnika
 • Odzyskiwanie przywłaszczonego mienia
 • Czynności windykacyjne
 • Kontrola pracownika
 • Monitoring pomieszczeń
 • Inne niewyszczególnione

Jak zostać detektywem?