Odzyskiwanie przywłaszczonego mienia

Z punktu widzenia prawa przywłaszczenie mienia spenalizowane jest w art. 284 Kodeksu Karnego. Artykuł ten nosi następujące brzmienie:

  • §1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • § 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • § 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • § 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przywłaszczenie mienia jest więc w teorii czynem pozostającym w kompetencji i zainteresowaniu Policji oraz innych organów ścigania. Najczęstsze tego typu przypadki to przywłaszczenie mienia powierzonego (na przykład w wyniku podpisanej umowy leasingu) . Aby jednak funkcjonariusze powołani do ścigania zajęli się sprawą spenalizowaną w art. 284 Kodeksu Karnego musisz udowodnić, iż wystąpiłeś o zwrot powierzonego komuś mienia. Najlepiej i najskuteczniej oczywiście należy uczynić to w formie pisemnej. Dzięki temu będziesz mógł złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie którego po kilku dniach zostanie wszczęte w sprawie postępowanie karne. Czy to jednak będzie już dla Ciebie oznaczało sukces w sprawie? No niestety jeszcze nie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy detektywa przy przywłaszczeniu mienia?

Przywłaszczenie mienia nie jest przestępstwem tak zwanej „ciężkiej wagi”. W nomenklaturze prawnej jest zaledwie występkiem, i nie ma co liczyć na błyskawiczne działania organów ścigania w tym zakresie. Oznacza to, że na fizyczne odzyskanie swojego mienia poczekasz jeszcze bardzo długo. Związane jest to między innymi z brakami kadrowymi Policji, oraz przeciążeniem pracą, polegającym na coraz większej ilości prowadzonych spraw. Powoduje to odkładanie realizacji czynności przy sprawach mniejszej wagi na późniejsze terminy. 

Jeśli chcesz skutecznie i błyskawicznie odzyskać utracone w wyniku przywłaszczenia mienie, skontaktuj się z Naszymi prywatnymi detektywami. Niezależnie od tego czy w sprawę są już zaangażowane organa ścigania czy też jeszcze nie, w profesjonalny i ekonomiczny dla Ciebie sposób odzyskamy Twoją własność. Możemy również za Ciebie zająć się wszelkimi formalnościami związanymi z poinformowaniem Policji, czy też związanymi z zakończeniem sprawy, już po odzyskaniu mienia. 

Nasza agencja detektywistyczna w trakcie prowadzonej usługi odzyska zarówno przywłaszczone pojazdy, jak też maszyny budowlane, ciągniki siodłowe czy sprzęt komputerowy. Posiadając Twoje pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające stan prawny przywłaszczonego mienia, spowodujemy jego odzyskanie, niezależnie od dobrej czy też złej woli użytkownika