Pomoc w sprawach kryminalnych, karnych czy cywilnych

Ilość różnego rodzaju spraw z jakimi borykają się organa ścigania i Sądy Cywilne jest przeolbrzymia. Dotyczy to zarówno spraw karnych, jak też spraw cywilnych. O ogromnym przeciążeniu wskazanych powyżej organów świadczą chociażby bardzo długie terminy oczekiwania na posiedzenia Sądu, czy też przewlekle prowadzone na różnych etapach sprawy karne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, iż opisywana sytuacja nie jest efektem złej woli czy lenistwa zaangażowanych w powyższe czynności pracowników i funkcjonariuszy. Jest to efekt z reguły braków osobowo-kadrowych jakie od wielu lat są zmorą polskich instytucji związanych z egzekwowaniem prawa. O ile sprawy większej wagi traktowane są priorytetowo, bardzo rzetelnie, szczegółowo i szybko, o tyle w przypadku tych mniej ważnych, można by już mieć wiele zastrzeżeń.

Po co mi pomoc w sprawach kryminalnych?

Bardzo często borykamy się z wieloma trudnościami zarówno w trakcie trwania spraw cywilnych jak i karnych. W Sądzie Cywilnym to Ty jako strona masz obowiązek przedstawić wszelkiego rodzaju wnioski dowodowe, dokumenty, fakty czy świadków dzięki którym udowodnisz swoja rację. Sąd Cywilny sam w sobie niezwykle rzadko sięga po jakiekolwiek narzędzia umożliwiające pozyskanie w sprawie nowych dowodów czy faktów. Właściwie leży to niemal wyłącznie w kompetencji stron postępowania. 

Jeszcze gorzej bywa w przypadku spraw karnych. Osoba posiadająca status osoby podejrzanej czy też oskarżonej, właściwie jest pozostawiona samej sobie. Sytuacje przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstwa osobie niewinnej, a nawet wydania wyroku skazującego wobec osoby, która w późniejszym etapie okazuje się niewinna, wcale nie są w Polsce rzadkością. Niestety taka a nie inna konstrukcja wymiaru sprawiedliwości powoduje, iż ani Policja ani też Prokuratura czy Sąd, nie są z reguły zainteresowane poszukiwaniem źródeł dowodowych czy świadków działających na korzyść osób podejrzanych czy oskarżonych. Sami zaś podejrzani czy też oskarżeni, nie maja zbyt dużych możliwości w tym zakresie. 

Jeśli któraś z opisywanych powyżej sytuacji dotyczy Ciebie, natychmiast skontaktuj się z naszymi detektywami. Nasze biuro detektywistyczne przeanalizuje wspólnie z Tobą materiały sprawy karnej lub cywilnej. Następnie wypracujemy odpowiednią strategię działania, dzięki której zwiększysz swoje szanse na odnalezienie nowych dowodów, świadków czy faktów, działających na twoja korzyść.