Ustalenia miejsca pobytu/zamieszkania

Obecne przepisy prawa nie nakładają na Nas w żaden sposób obowiązku zgłaszania gdziekolwiek zmiany miejsca zamieszkania. Nie nakładają nawet obowiązku posiadania miejsca zameldowania.
W efekcie powyższego, ale także w efekcie dynamicznego życia, poszukiwania pracy czy spraw rodzinnych, nawet kilkukrotna zmiana miejsca zamieszkania w ciągu roku nie jest niczym nadzwyczajnym.

Czy ustalenie miejsca pobytu lub zamieszkania jest rzeczywiście ważne?

Może to jednak rodzić pewnego rodzaju problemy. Nie posiadając adresu miejsca zamieszkania dłużnika, nie możemy podjąć skutecznych czynności mających na celu odzyskanie długu. Nie posiadając z kolei adresu zamieszkania świadka, nie jesteśmy w stanie spowodować jego skutecznego wezwania do Sądu czy na Policję. Nie znając miejsca zamieszkania byłego partnera/partnerki obciążonego niepłaconym świadczeniem alimentacyjnym, nie jesteśmy w stanie udowodnić mu pracy „na czarno” i spowodować spłaty zaległości

Na naszej drodze życia pojawia się wiele sytuacji w których wiedza dotycząca miejsca zamieszkania konkretnej osoby jest niezbędna, celem podjęcia dalszych kroków prawnych. Gdyby dotknął Cię jeden z opisanych tu problemów, prosimy o kontakt. Na twoje zlecenie przeprowadzimy czynności detektywistyczne skutkujące ustaleniem miejsca zamieszkania wskazanej osoby