Wywiady gospodarcze

Agencja Detektywistyczna Daniel Burny przeprowadzi dla Ciebie szeroko zakrojone wywiady gospodarcze.

 Wywiad gospodarczy obejmujący następujące informacje:

 • ustalenia majątku ruchomego i nieruchomego
 • sprawdzenie i ustalenie informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach prawa handlowego i występowania osoby jako członek zarządu lub wspólnik tych spółek.
 • ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy zarejestrowane na wskazany podmiot, maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej).
 • ustalenie nieruchomości posiadanych przez wskazany podmiot – własność działek, domów, lokali mieszkalnych, magazynów, współwłasność oraz użytkowanie wieczyste.
 • uzyskanie sprawozdań finansowych spółki (3 lata wstecz) oraz raportów wywiadowni gospodarczych
 • ustalenie nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot, m.in. przeniesienie praw
  w drodze darowizny, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży (5 lat wstecz)
 • ustalenie wierzytelności wskazanego podmiotu zabezpieczonych na jego rzecz hipoteką lub dochodzonych
  w trybie egzekucji komorniczej, ustalenie realizowane tylko względem spółek prawa handlowego.
 • sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i przesłanie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.
 • sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w KRD BIG S.A.

Masz problemy z dłużnikiem, konkurencją, a może chcesz zweryfikować przyszłego kontrahenta? Dzwoń! Kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, ich aktywa, pasywa oraz zadłużenie. Sieć powiązań gospodarczych. Nasz zespół przygotuje dla ciebie pełny wywiad gospodarczy.