Usługi

Działamy na terenie całego kraju, oferując szeroką gamę usług związanych z detektywistyką jak też ochroną osobistą, obserwacją, windykacją, obrotem gospodarczym, czy odzyskiwaniem mienia. Realizujemy zlecenia zarówno osób indywidualnych, jak też podmiotów gospodarczych.

Sleek & Beautiful

Klienci instytucjonalni

Wywiady gospodarcze, weryfikacja wiarygodności, ujawnianie i zbieranie dowodów w sprawach nieuczciwej konkurencji, obserwacje, ustalenia składników majątkowych dłużnika, czynności windykacyjne.

Sleek & Beautiful

Osoby prywatne

Weryfikacja wierności małżonka/partnera, obserwacje osób i miejsc, ustalenia dotyczące składników majątkowych, poszukiwania osób, sprawdzanie wiarygodności osób (np.: opiekunka do dziecka), ustalanie miejsca zamieszkania osób.

Sleek & Beautiful

Ochrona

Ochrona osobista VIP a także ochrona mienia, odzyskiwanie przywłaszczonego mienia, obserwacja wskazanych osób, miejsc czy monitoring pojazdów.