Weryfikacja zatrudnienia

Dla osób usiłujących ukryć swoje dochody podjęcie pracy „na czarno” nie jest niczym trudnym. Wysokie podatki i składki związane z zatrudnieniem pracownika bardzo często powodują, iż pracodawcy przychylają się do weryfikacji zatrudnienia.

W jakich przypadkach zleca się weryfikację zatrudnienia?

Sytuacji w których dana osoba może starać się ukrywać dochody jest bardzo wiele:

  • jest dłużnikiem zobligowanym do spłaty wierzytelności przez Sąd
  • jest obciążony/obciążona wysokim świadczeniem alimentacyjnym 
  • podjął/podjęła pracę w firmie konkurencyjnej w okresie w którym nie pozwalały na to warunki umowy
  • korzystając ze zwolnienia lekarskiego wykonuje czynności dla innego pracodawcy

Co zrobić w takich sytuacjach? Niestety nawet skierowane przez Policję, Prokuraturę czy Sąd zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego nic tu nie pomoże. Wykonując pracę na czarno nie figurujemy w żadnych rejestrach wymienionych instytucji. Wtedy
z pomocą może przyjść prywatny detektyw

Na twoją prośbę przy użyciu obserwacji osobowej i innych metod pracy, udokumentujemy zatrudnienie „na czarno” wskazanej osoby, czy też zweryfikujemy dokładnie informacje o jej rzeczywistym zatrudnieniu lub jego braku. Uzyskany materiał będziesz mógł wykorzystać jako dowód w sprawie i uzyskać dzięki temu korzystne dla siebie rozstrzygnięcia finansowe.